GINOP 3.2.2.

A Seacon Europe a Modern vállalkozások programja keretén belül kedvezményes termékeket és szolgáltatásokat ajánl a programban résztvevő vállalkozók és vállalkozások számára.
Klikk a listához!

Friss hírek

Nyitott FIWARE Accelerator pályázatok vállalkozásoknak -- segítségnyújtás a Seacon Europe-tól
Az Európai Unió (EU)  FI- WARE Accelerator Prog- ramja internetes alkalma- zásokat fejlesztő európai vállalkozások megerősí- tését célozza.Olvasson továb ...

Referenciák

Paksi Atomerőmű Zrt.
 • Stratégiai működési modell kialakítása – A működésoptimalizálás alprogram keretében cégünk részt vesz a folyamatstruktúra és a szabályozási struktúra felülvizsgálatában. A projekt munkája során felülvizsgálatra kerül valamennyi működési folyamat és azokat szabályzó eljárásrend, folyamatutasítás és szabályzat. Cél, hogy a NAÜ javaslatain és nemzetközi tapasztalatokon alapuló, a stratégiai célok megvalósítását támogató, egyszerű, átlátható és hatékony működési modellt alakítsunk ki. A végrehajtás során elvégzendő feladat a vállalati folyamatok felmérése és modellezése System Architect alkalmazásával, munkautasítások és munkafolyamatok nyomon követése, elemzése, „As-Is” és „To-Be” működési modellek verzióinak kezelése, módosított, jóváhagyott szabályzó dokumentumok (SZMSZ, eljárásrend, végrehajtási utasítás…) publikálása.
 • Munkatervezés támogatás, munkautasítások felügyelete – A Paksi Atomerőműben rendszeresen végeznek karbantartási feladatokat, amelyek sikeres végrehajtása alapvetően szükséges a biztonságos energiatermelés megvalósításához. Az aktuális karbantartási munkákat úgynevezett munkautasításokkal határozzák meg, amelyeket később felhasználnak a karbantartási információk visszacsatolására is. Ennek megfelelően többféle riport és kimutatás alkalmazására van szükség ahhoz, hogy minden lényeges szempont szerint vizsgálni lehessen a munkafolyamatokat, azok lefolyását és történetiségét. A hagyományos listák és táblázatok mellett komoly jelentőséggel bírnak a jól megfogalmazott összesítések, és a többdimenziós (OLAP) adatbázisokra épülő hatékonyan értékelhető diagramok  A folyamat támogatására cégünk az elmúlt két évben több projekt keretében speciális riportolási, elemzési eljárásokat fejlesztett ki az adhoc riportolási módszerek és az OLAP technológia alkalmazásával. Egyszerű riportokkal megoldott feladatok:
  • Munkautasítások és feladatok adatait tartalmazó listák időadatokkal, szervezeti egységekkel, tervezővel, koordinátorral, állapotjelzőkkel, prioritásokkal és egyéb speciális adatokkal
  • Időszakos összevont listák a munkautasítások darabszámára és állapotjelzőire vonatkoztatva
  • Beszállítók minősítése
 • OLAP technológia alkalmazása
  • Munkautasítások összesítése darabszámra, szükséges erőforrásra
  • Állapotváltozások történetisége
 • Ad hoc jellegű jelentéskészítés
  • Az elkészült riportok és diagramok módosíthatóságának a biztosítása
  • Új információk előállítása egyrészt a rendelkezésre bocsátott adatmodellen keresztül, másrészt a megszokott információs bázis alkalmazásával

Magyar Telekom Nyrt.
 
Flottakezelés 
A Magyar Telekom Nyrt. 2009 második felében, többfordulós ajánlattételi procedúrát követően választotta a Seacon Europe-ot gépjármű flottakezelő rendszerének elkészítésére.
 • A T-fleet flottakezelő rendszer a Magyar Telekom Csoport gépjármű parkjának üzemeltetését és a hozzá kapcsolódó ügyviteli folyamatokat támogatja. A 2010-ben megtörtént éles üzembe állításkor több ezer gépjármű kezelését kellett kialakítani, amik száma azóta is folyamatosan nő.
  A gépjárművekhez kapcsolódó folyamatokat állapotváltozások nyilvántartása, és értesítések küldése segíti, ami többségében felelősök, kapcsolattartók, ügyintézők részére mailben levél mellékletekkel vagy SMS-ben küldött információkat jelent. A dokumentumkezelés formanyomtatványok tárolásával, kitöltött nyomtatványok előállításával, elektronikus dokumentumok csatolásával valósul meg.
  Az alkalmazás országos kiterjedésű, a külső és belső felhasználói kört tekintve több ezer fővel lehet számolni. A felhasználók széles köre és a számukra elérhető szolgáltatások sokfélesége miatt kétszintű, „funkció” (funkció és felhasználói csoport) és „adatvezérelt” (több adatelem által meghatározott szűrés) jogosultsági rendszer került kiépítésre. Az online jellegű elérhetőség mellett a rendszer kétirányú offline adatkapcsolatot biztosít a külső partnerek és a belső integrált ügyviteli rendszer felé.
Naplóelemzés
 • Központosított eseménynapló elemzés - A Magyar Telekom Rt. 2005 második felében egy többlépcsős informatikai fejlesztést indított annak érdekében, hogy szolgáltatásait minél komolyabb biztonsági háttérrel nyújthassa ügyfeleinek. Ennek lényege a szabályos működés felügyelete és a visszaélések felderítése, kezelése, aminek minőségi megoldása komoly értékmérő lehet a telekommunikáció piacán. A rendszer fő célja, hogy mindazon rendszerekből, melyekben a felhasználóknak (adminisztrátoroknak) lehetőségük van egy cég szolgáltatási paramétereinek – és ezen keresztül bevételi forrásainak – módosítására, rekord szinten átvegye a tranzakciók napló bejegyzéseit, majd azokat – megfelelő előszűrés és előfigyelés után – egy speciális adattárházba töltse. A betöltés folyamán nem csak a különböző rendszerekből átvett adatok tisztítása történik meg (konverzió, migráció, sztenderdizálás), hanem speciális üzleti logika felhasználásával, egy esetlegesen visszaélésre gyanút adó adatkombináció esetén (pl. jogosulatlan paramétermódosítás, módosítás jóváhagyási lánc bizonyos eleminek hiánya) automatikus riasztást is küld a rendszer a biztonsági menedzserek felé. A rendszer szolgáltatásokat biztosít
  • a központi eseménykezeléshez,
  • a kapcsolódó rendszerek naplóállományainak az egységes feldolgozásához,
  • a rendellenes beavatkozások kiszűréséhez,
  • a gyanús hozzáférések folyamatos figyelésére a visszaélések felderítése érdekében.

Budapest Bank Nyrt. 
 • Adatpiac építés – Munkatársaink részt vettek a Budapest Bank Nyrt. telephelyén kialakított Basel II adatpiac tervezésében és megvalósításában, ami magában foglalta az adatpiac adatbázis megtervezését és felépítését, speciális ETL eszköz felhasználásával az adatbetöltő eljárások elkészítését és a betöltéshez szükséges úgynevezett mappelési szabályok kialakítását. Mindezek mellett a megoldás részét képezi egy adminisztrációs alkalmazás, amely internet böngészővel (MS Internet Explorer) érhető el és a beállított jogosultságtól függően lehetőséget biztosít a beállítások és adatok módosítására, illetve lekérdezésére. Az alkalmazás használatával a Budapest Bank szakemberei számára adatok felhasználói felületen történő megjelenítéséhez rendelkezésre állnak a keresés, szűrőfeltételek megadása és sorba rendezés funkciók a megjelenített tulajdonságokra (mezőkre), illetve azok kombinációira.
 • Adattárház bővítés – A projekt sikeres végrehajtása után a Bank munkatársainkat bízta meg azoknak a folyamatoknak, interfészeknek, illetve eljárásoknak a kidolgozásával, amelyek a Basel II standard módszertan szerinti tőkemegfelelés számításhoz szükséges adatok betöltését lehetővé tette az Adattárház rendszerbe.
 • Adattárház Backup stratégia – Ezt a Bank Adattárházi rendszere Backup stratégiájának a kidolgozása követte, amelynek kivitelezése jelenleg is tart.
 • Adattárház support – Szakembereink részt vesznek a Bank Adattárház support folyamatainak a kialakításában és a support szolgáltatásban

MÁV-THERMIT Kft.
 
A MÁV-THERMIT Kft-t, Magyarország első sínhegesztő vállalatát 1995. március 1-én a Magyar Államvasutak Rt. és a Goldschmidt-Thermit© Csoport alapította. A németországi székhelyű, de a világ minden részén leányvállalataival képviselt társaság vezető helyet tölt be a világ sínhegesztési piacán. A MÁV-THERMIT Kft. alapítása óta folyamatosan bővült, napjainkra a cégcsoport szolgáltatási üzletágának jelentős vállalatává vált. A vállalat az új szolgáltatások és technológiák bevezetése mellett a működési és IT kiszolgálási infrastruktúráját is korszerűsíteni kívánja. A Seacon Europe szakembereinek segítségével több, egymásra épülő projekt eredményeképpen mára digitális adatgyűjtésre épülő testreszabott, integrált vállalatirányítási rendszert hoztak létre.
 1. Informatikai rendszer állapotfelmérése (2009)
Az átvilágítás célja volt, hogy a teljes (központ + telephelyek) IT állapot felmérése előkészítsen és megalapozzon egy integrált vállalatirányítási rendszer bevezetést, az alkalmassághoz szükséges feltételeket tisztázza. A vizsgálat választ keresett arra, hogy az akkori rendszer mennyire képes/nem képes naprakész információt szolgáltatni a vezetői döntések támogatásához. Mindezen célok eléréséhez megoldási, fejlesztési koncepciók kidolgozását végeztük el.
 1. Üzleti folyamatok felmérése és újraszervezése a tervezett szervezetfejlesztés kapcsán. (2010)
Feladatunk volt a szükséges folyamatszervezői munkák informatikai és szakértői támogatással történő ellátása, az általunk használt technológia és módszertan mentén a szervezet működésének komplex elemzése. Számos, a teljes szervezetet lefedő interjú sorozat eredményeképpen az IBM Rational System Architect alkalmazásban elkészítettük az AS-IS modellt. A felső vezetéssel történt konzultációk során a folyamatoptimalizálást elősegítő javaslatokat tettünk, amely alapján a TO-BE modell elkészült. A projekt az interjúban résztvevők oktatásával zárult, ahol a záró rendezvény keretében ismertettük a modell felépítését, használati lehetőségeit és visszacsatolást kapott minden érintett.
 1. ERP rendszer kiválasztási folyamatának szakértői támogatása (2010)
Az előző két projekt (IT átvilágítás és a működési folyamatok felülvizsgálata) eredményeire támaszkodva olyan ERP rendszer bevezetése következett, amely a felállított funkcionális igényeket, gazdasági és technológiai célokat teljesíti. Ebben az időszakban az ajánlatkérések szakmai mellékletének összeállítása volt a feladatunk, amely a részletes követelményeket tartalmazta (általános elvárások, szakmai követelmények, licensz lefedettség, műszaki specifikáció). Az ERP ajánlatok objektív összehasonlítása és rangsorolása segítségével a felső vezetés számára döntés előkészítést végeztünk, majd a kiválasztott beszállítóval folytatott ajánlati tárgyalásokon szakértői támogatást nyújtottunk.
 1. Teljes körű integrált informatikai rendszer bevezetése (2011-2012)
A komplex projektben vevő oldali tanácsadó és projektvezetői szerepkörben vettünk/veszünk részt. Feladatunk a 4 különböző – köztük egy német - bevezető cég szereplői között megosztott feladatok koordinálása, a működés teljes vertikumát lefedő és kiszolgáló (webes megrendelés feladás, iratkezelés, bér- és munkaidő elszámolás, integrált ügyvitel, műszaki megrendelés és munkaelrendelés követés, egyenességmérés műszaki felügyelete, PDA alapú adatgyűjtés) rendszerekkel támasztott követelmények és igények folyamatos szem előtt tartásával a projekt irányítása, tervezési, fejlesztési és oktatási feladatok szervezése és támogatása a projekt célok elérése érdekében.
 

Alcoa CSI
 • Adattárház fejlesztés – 2003 óta működik az amerikai érdekeltségű Alcoa CSI Europe-nál a magyar fejlesztésű értékesítési és pénzügyi elemzésekre alkalmas, adattárház alapú, vezetői információs rendszer, melynek tervezésében, fejlesztésében és üzemeltetésében munkatársaink a kezdetektől részt vesznek. Az adattárházi, adatpiaci és üzleti intelligencia fejlesztések, illetve az üzemeltetés támogatás Oracle, Microsoft és Business Object eszközbázison történik.
Az adattárház napi ütemezéssel rendelési, kiszállítási, számlázási, főkönyvi és készlet adatokat gyűjt össze a különböző országok tranzakciós rendszereiből, illetve a globális törzseket kezelő adatbázisokból. A konszolidált adatokra épülő, az Intranetre is publikált riportrendszer hatékony segítséget nyújt mind az üzletkötőknek, mind az üzleti folyamatok felelőseinek Európa több országában.
 • Folyamatos support tevékenység – Cégünk a fejlesztői munka mellett folyamatos support tevékenységet végzett a cég számára, amelynek célja a zavartalan üzemeltetés biztosítása, a felhasználói igények kielégítése, és az állandó jellegű kapcsolattartás volt.

Budapest Airport Rt.
 • Projekt minőségbiztosítás - Az IFS Payroll projekt sikeres végrehajtásához 2006-ban nyújtott projekt minőségbiztosítási szolgáltatás keretében az alábbi feladatokat végeztük el:  
  • Kockázatelemzés
  • A projekt működésének, előrehaladásának követése, minőségbiztosítása.
  • Riportolás a projektvezetés és a Projekt Felügyelő Bizottság felé.
  • A projekt során alkalmazott vezetési, irányítási folyamatok, eljárások és tevékenységek folyamatos nyomon követése, dokumentálása.
  • A Projekt működési szabályzat, projekt sablonok, projekt tervek, implementációs dokumentumok, rendszertervek, oktatási dokumentációk, felhasználói és üzemeltetői kézikönyvek, tesztjegyzőkönyvek, átadás-átvételi dokumentációk, valamint egyéb projekt termékként előálló dokumentációk véleményezése, minőségbiztosítása.
  • Termék minőségbiztosítás

Euronet Banktechnikai Szolgáltató Kft.
 • Projektvezetés – Nemzetközi migrációs projekt lebonyolításának az irányítása,

MOL Csoport
 • Tanácsadás – Törzsadat menedzsment koncepció, adattisztítás
 
 
 
Oldal nyomtatása